Wednesday, 25/11/2020 - 05:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Dương Đức

ẢNH HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM 26/3/2019

Ngày 26/3/2019 Chi đoàn trường TNCS đã phối hợp với Đội tổ chức các hoạt động như văn nghệ, vũ khúc sân trường, trò chơi dân gian....

Ngày 26/3/2019 Chi đoàn trường TNCS đã phối hợp với Đội tổ chức các hoạt động như văn nghệ, vũ khúc sân trường, trò chơi dân gian.... 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019)

 

Thực hiện Kế hoạch 05 KH/ĐTNK-TNTH ngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018), chi  Đoàn trường THCS Dương Đức, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các nội dung sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • Nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 • Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần định hướng lối sống, nếp sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên; Tạo điều kiện cho mỗi đoàn viên được giao lưu, học tập, rèn luyện kỹ năng, trau dồi kinh nghiệm công tác đoàn.
 • Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức sáng tạo, hiệu quả, tạo được sự quan tâm của đoàn viên và thanh niên.
 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN
 • Thời gian phát động: từ 05/3-31/3/2019;
 • Thời gian tiến hành 7h00 ngày 26/3/2019
 • Địa điểm: Trường THCS Dương Đức
 • Thành phần: Đại biểu, BGH, đ/c giáo viên nhân viên, Toàn thể đoàn viên, học sinh trường.

III. NỘI DUNG

 1. Tổ chức phát động phong trào đoàn viên, sinh viên với nề nếp học đường, Nội quy, Quy chế nhà trường

– Nội dung: Tuyên truyền trong toàn thể đoàn viên, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp làm việc (đối với đoàn viên là cán bộ, giảng viên: thực hiện giờ làm việc nghiêm túc và hiệu quả trong công việc) và thực hiện đúng, nghiêm chỉnh Nội quy, Quy chế học đường (đối với đoàn viên là sinh viên).
– Cách thức tiến hành: Đoàn trường cử các cán bộ đoàn của các cơ sở đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp của đoàn viên, sinh viên.
– Thời gian: Triển khai trong tháng 3/2018 (ngày 05 đến 31 tháng 3/2018)

 1. Tổ chức hoạt động “Ngày Hội thanh niên” cụ thể Hội thi dân vũ và Các trò chơi vận động, truyền thống chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn.

– Nội dung: Đoàn trường tổ chức Hội thi dân vũ và Các trò chơi vận động, truyền thống chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn, qua đó tuyên truyền về truyền thống lịch sử đoàn (Có kế hoạch và nội dung chi tiết).​​​​​
– Cách thức tiến hành: Đoàn Đội phối hợp tổ chức, triển khai tới toàn thể đoàn viên học sinh trong trường
– Thời gian: 07h00 ngày 26/3/2019.

 3.KINH PHÍ GIẢI THƯỞNG

Tổng Giải thưởng: có văn bản

4.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đoàn TN –Đội :

– Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị công tác tổ chức
– Triển khai công tác chỉ đạo chi đoàn, Đội
– Dự trù, quyết toán kinh phí trước và sau chương trình.
– Tổng kết, rút kinh nghiệm sau chương trình.

IV. KẾT QUẢ

- Phần thi Vũ khúc sân trường có 1 giải nhất 2 giải nhì, 3 gải ba, 6 giải KK

- Kéo co: 4 giải nhất 


Tác giả: Ninh Thị Thanh