Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Tháng 10 : 2.494
Năm 2019 : 6.284
Liên kết website
<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-tu-so" title="Tin tức từ Sở" rel="dofollow">Tin tức từ Sở</a>
Thực hiện Công văn số 485/GDĐT, ngày 07/11/2017 của Phòng GD&ĐT TP. Bắc Giang về việc tổ chức Cuộc thi KHKT cấp thành phố năm học 2017-2018; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 ...
<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-tu-phong" title="Tin tức từ Phòng" rel="dofollow">Tin tức từ Phòng</a>
Báo cáo tự đánh giá tháng 5/2017
<a href="/tin-tuc-thong-bao/thong-bao" title="Thông báo" rel="dofollow">Thông báo</a>
QUY TẮCỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HT, ngày 10 tháng 3 năm 2017)
<a href="/tin-tuc-thong-bao/thong-bao-tu-phong" title="Thông báo từ Phòng" rel="dofollow">Thông báo từ Phòng</a>
A. CHỦ ĐỀ NĂM HỌCGiữ vững kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và học sinh; tiếp tục đổi mới, ...
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới